Feed on
Posts
Comments
Email訂閱

Tag Archive '城'

台南行腳 (巽方砲台) 中午,有事情要處理,往東門城方向移動。沿著長榮路經過勝利國小,看見校圍牆上有東區的古蹟 […]

Read Full Post »

高雄行腳 (鳳山舊城南門與一等水準點) 在三年前那一波探索鳳山舊城的旅程中,南門-啟文門由於在整修中,所以未曾 […]

Read Full Post »

高雄行腳 (這應該是神社的神橋) 趁著老婆孩子不在身邊,再度進行屏東線的輕旅行,這次的目標是屏東市僅存舊城門- […]

Read Full Post »

高雄行腳 (假日不賣麵的劉家酸白菜火鍋店) 早上打掃完家裡,下午出門走走,想到左營鳳山縣舊城東門那片大塊綠地, […]

Read Full Post »

高雄行腳 (眷村籬笆外-時間彷彿在此凝結) 昨天訪問了鳳山縣舊城東門,但來不及訪問同屬一級古蹟的南門,今天便決 […]

Read Full Post »

Older Posts »